Πρωτοποριακές Υπηρεσίες

Kινητήριος  δύναμη μας είναι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών αιμοκάθαρσης και ικανοποίηση των αναγκών του ασθενούς. Γι’ αυτό η Dreavia εξυπηρετεί τους νεφροπαθείς με τη μέγιστη υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Tα Κέντρα Αιμοκάθαρσης της Dreavia δίνoυν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των ασθενών και παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα γι’ αυτό:

Διαθέτουν κεντρική παροχή οξυγόνου διανεμημένη σε κάθε θέση αιμοκάθαρσης.

Διαθέτουν γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Εξυπηρετούν ασθενείς θετικούς σε ηπατίτιδα Β σε ξεχωριστή αίθουσα με διαφορετικά μηχανήματα και ασθενείς θετικούς στην ηπατίτιδα C σε αποκλειστικής χρήσης για ηπατίτιδα C μηχανήματα.

Διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα έκτακτης ανάγκης και ιδιωτικό ασθενοφόρο διαθέσιμο όλη την ημέρα.

Η Dreavia  δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ασθενείς θετικούς σε HIV.

Οι ασθενείς  έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ανάμεσα σε κρεβάτι και πολυθρόνα για την αιμοκάθαρση τους. Κάθε θέση αιμοκάθαρσης είναι εξοπλισμένη με ατομικό τηλέφωνο για να διευκολυνθεί η επικοινωνία κάθε ασθενούς και ακουστικά για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση τηλεόρασης. Ακόμα, κάθε θέση είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρική παροχή έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η τοποθέτηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής. Το γραμματειακό προσωπικό είναι στη διάθεση κάθε ασθενούς  με απόλυτη εχεμύθεια. Οι ασθενείς  μπορούν να εκμεταλλευθούν τον χρόνο τους κατά την αιμοκάθαρση είτε για χαλάρωση είτε για να διεκπεραιώσουν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Υψηλότερη ασφάλεια και υπευθυνότητα

Η διοίκηση της Dreavia αντιμετωπίζει με αυστηρότητα και σοβαρότητα τα θέματα της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς:

Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε λειτουργία όλων των τμημάτων των μονάδων.

Υψηλά επίπεδα καθαριότητας και απολύμανσης.

Απόλυτη ησυχία στην αίθουσα αιμοκάθαρσης.

Οι νεφρολόγοι της Dreavia  βρίσκονται στο πλευρό των ασθενών κατά την διάρκεια κάθε βάρδιας και παραμένουν στη διάθεση κάθε ασθενούς όλο το 24ωρο είτε για μία απλή συμβουλή είτε για την αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού. Το νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας  επιλέχθηκε με βάση αυστηρά κριτήρια και διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην αιμοκάθαρση. Επιπλέον, όλο το νοσηλευτικό προσωπικό της  παρακολουθεί θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια τα οποία διοργανώνει η μονάδα.

Άρτιος Εξοπλισμός

Η Dreavia εξασφαλίζει ιατρικές υπηρεσίες κορυφαίου επιπέδου χρησιμοποιώντας 30 μηχανήματα αιμοκάθαρσης FRESENIUS.

Διαθέτει επεξεργαστή νερού με σύστημα αντίστροφης όσμωσης.

Χρησιμοποιεί Low flux και high flux φίλτρα αιμοκάθαρσης πολυσουλφόνης αποκλειστικά της οικογένειας Fresenius.

Διτανθρακικά διαλύματα αιμοκάθαρσης.

Αποστείρωση των μηχανημάτων μετά από κάθε βάρδια.

Εγγυάται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αιμοκάθαρσης υπό την σφραγίδα της Dreavia και της FRESENIUS MEDICAL CARE.